Oborniki - informacje


34.185
mieszkańców Obornik
16.792
mężczyzn
17.393
kobiet

6.050
w wieku przedprodukcyjnym

21.433
w wieku produkcyjnym

6.702
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

132
zawarto małżeństw

371
urodzeń

372
zgonów

-1
przyrost naturalny
miasto Oborniki
dochody

183.307.216
wydatki

172.234.384
struktura wydatków Obornik

1.265.228
0,735%
Rolnictwo i łowiectwo

186.831
0,108%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

120.855
0,070%
Handel

11.411.582
6,626%
Transport i łączność

14.047.216
8,156%
Administracja publiczna

48.316
0,028%
Turystyka

3.206.878
1,862%
Gospodarka mieszkaniowa

130.463
0,076%
Działalność usługowa

245.071
0,142%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.155
0,002%
Obrona narodowa

1.192.860
0,693%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

696.934
0,405%
Obsługa długu publicznego

1.200
0,001%
Różne rozliczenia

55.553.064
32,254%
Oświata i wychowanie

907.020
0,527%
Ochrona zdrowia

7.159.093
4,157%
Pomoc społeczna

2.000
0,001%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.333.257
1,355%
Edukacyjna opieka wychowawcza

6.193.788
3,596%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.440.115
1,997%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.434.413
2,575%
Kultura fizyczna i sport

59.655.044
34,636%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-07 15:04
REKLAMA
pogoda Oborniki
2.1°C
wschód słońca: 07:50
zachód słońca: 15:38
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Obornikach

kiedy
2022-12-10 17:00
miejsce
Obornicki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-10 20:00
miejsce
Obornicki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-21 20:00
miejsce
Rokietnicki Ośrodek Sportu,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-10 19:00
miejsce
Obornicki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany